sufi(…)

Sûfîler, şeytanın fiili ve aldatması olmasından korkarak, kerametin leh veya aleyhlerine izhar edilmesinden ürkmüşler ve onu nefyetmişlerdir.

dünyada esenlikte olmak, içindekilerini terk etmektir. Onunla kirlendiğin halde bu senin için nasıl olur?

“Estağfirullah’taki sıdkımın azlığından dolayı Allah’tan istiğfar diliyorum.

Üzüntüm, nasıl üzüldüğüme değil, nasıl üzülmediğimedir.