keramet

Allah verirse verir, vermezse vermez. Bu böyledir.
O istemeyince bir şey olmaz. Bir şeyi isteyebilmemiz için, O’nun o şeyi istememizi istemesi lazım. (Anlamak lazım)

Allah bir kuluna kerâmet kapısı açınca, depelerine çıkılmaz cebel cebel dağları, kum taneleri gibi küçültüverir ona. (Ladikli Ahmet Ağa)